Ανανέωση του στόλου της ΕΛΑΣ

Η αναγκαιότητα ανανέωσης του στόλου των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. είναι ένα τετριμμένο ζήτημα, το οποίο κατά καιρούς επανέρχεται στην επικαιρότητα αναδεικνυόμενο άλλοτε από τα μέσα

μαζικής ενημέρωσης και άλλοτε από τις αστυνομικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η λύση του ωστόσο παραπέμπεται κάθε φορά στις καλένδες. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός, ότι το σύνολο σχεδόν των 10.000 οχημάτων παντός τύπου, τα οποία χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. για να φέρει σε πέρας την καθημερινή της αποστολή, είναι πλέον γερασμένα. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αποτελεί μόνο το 20% του συνόλου των οχημάτων. Το ποσοστό αυτό αφορά εν μέρει καινούργια οχήματα, την προμήθεια των οποίων η αρμόδια υπηρεσία έχει φροντίσει να εξασφαλίσει εντάσσοντας με ευφάνταστους τρόπους τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. σε αναπτυξιακά προγράμματα και εν μέρει μέσης παλαιότητας κατασχεμένα οχήματα.

Η ζημία, την οποία προξενεί η αδράνεια απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι πολυδιάστατη. Αφενός η συχνότητα των φθορών είναι μεγαλύτερη στα παλαιότερα οχήματα, με αποτέλεσμα αυτά να καθηλώνονται τακτικότερα και να τα στερείται η υπηρεσία και κατ’ επέκταση ο πολίτης. Αφετέρου και όταν τα οχήματα αυτά κινούνται δεν έχουν την ίδια απόδοση με τα νεότερα οχήματα, γεγονός το οποίο σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι ενδεικτικά οι καταδιώξεις και οι μεταγωγές, έχει άμεση επίπτωση στην αποστολή, την οποία έχουν να φέρουν σε πέρας οι αστυνομικοί. Εξίσου σοβαρή όμως είναι και η παράμετρος της οικονομικής επιβάρυνσης, την οποία υφίσταται ο φορολογούμενος λόγω της γήρανσης των οχημάτων. Είναι καθολικώς αποδεκτό, ότι η συντήρηση των εν λόγω οχημάτων μετά την παρέλευση εξαετίας από την θέση τους σε κυκλοφορία καθίσταται παντελώς ασύμφορη. Η εξήγηση είναι απλή και έχει να κάνει πρωτίστως με το γεγονός, ότι στη πλειοψηφία τους τα οχήματα αυτά κινούνται επί εικοσιτετραώρου βάσεως καταγράφοντας τα δεκαπλάσια χιλιόμετρα ετησίως από εκείνα, τα οποία θα κατέγραφε ο μέσος όρος των ιδιωτικών οχημάτων. Εντούτοις το 80% του στόλου της ΕΛ.ΑΣ. αποτελείται από οχήματα που όχι απλώς ξεπερνούν τα έξι έτη ζωής αλλά φθάνουν ενίοτε ακόμη και τα δώδεκα. Είναι απολύτως προφανές, ότι το κόστος συντήρησης των οχημάτων αυτών είναι μεσομακροπρόθεσμα πολλαπλάσιο από το κόστος απόκτησης και συντήρησης νέων οχημάτων, τα οποία μάλιστα τροφοδοτούνται με φθηνότερο καύσιμο, γεγονός το οποίο θα εξασφάλιζε περεταίρω οικονομία.

Χωρίς αμφιβολία η οικονομική κρίση διαμορφώνει ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο όλα τα ζητήματα, η διευθέτηση των οποίων συνδέεται με την εξεύρεση κονδυλίων, καθίστανται δυσεπίλυτα. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. ωστόσο συνεπικουρούμενη και από την επανδρωμένη τόσο σε ανώτατο επίπεδο όσο και σε επίπεδο στελεχών από άξιους αστυνομικούς αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης είχε εξεύρει και δρομολογήσει λύση για το εν λόγω ζήτημα, την οποία όμως δεν πρόλαβε να εφαρμόσει λόγω της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών.

Παρακάμπτοντας με σχετική τροπολογία τη γενική απαγόρευση για δωρεά υπό όρους προς το Ελληνικό Δημόσιο και εισάγοντας εξαίρεση για τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα τεχνικά μέσα και τα τεχνολογικά συστήματα της ΕΛ.ΑΣ. με παράλληλη μεταφορά της αρμοδιότητας σύναψης των σχετικών συμβάσεων από το ΥΠ.ΟΙΚ. στο ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. διδόταν η δυνατότητα υπογραφής άκρως επωφελών για το κρατικό συμφέρον συμφωνιών κατόπιν διαπραγμάτευσης με εταιρείες, οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προμηθεύουν δωρεάν στην ΕΛ.ΑΣ. οχήματα με αντάλλαγμα τη δέσμευση για αποκλειστικότητα στη συντήρηση των οχημάτων αυτών για κάποιο χρονικό διάστημα και μάλιστα με έκπτωση επί του επισήμου τιμολογίου τους. Σημειώνεται δε, πως θα αρκούσε μια πρώτη σύμβαση για να θέσει σε κίνηση το μηχανισμό ανανέωσης, ο οποίος στη συνέχεια θα μπορούσε να προχωρήσει αυτοχρηματοδοτούμενος δεδομένου, ότι οι οικονομίες κλίμακος, τις οποίες θα δημιουργούσε η προμήθεια του πρώτου ικανού αριθμού οχημάτων, θα εξασφάλιζαν τη δυνατότητα αγοράς του επόμενου αξιοποιώντας ίδιους πόρους της ΕΛ.ΑΣ. λόγω της συνακόλουθης εξοικονόμησης δαπανών. Εναλλακτικά θα μπορούσε να συνεχιστεί η προτεινόμενη αυτή πρακτική και τα απελευθερούμενα κονδύλια του προυπολογισμού της ΕΛ.ΑΣ. να διοχετεύονται στις πολλές άλλες ανάγκες της.

Στο πλαίσιο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ. να δώσει άμεσα συνέχεια στην ήδη επεξεργασμένη και εφαρμόσιμη λύση, ώστε να μη διαιωνίζεται αυτό το ζέον για την αστυνομική καθημερινότητα πρόβλημα.